Ekoinnowacje – inwestycje w OZE i termomodernizajcę – to jeden z najważniejszych sposobów łagodzenia skutków zmian klimatu. Ekoinnowacje – to nasza przyszłość i szansa na rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasobów naszej planety. Rozwój ten wspierany jest przez różnego rodzaju programy dotacyjne krajowe i międzynarodowe zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców – programy Mój Prąd, Czyste Powietrze, Moja woda.

Pomagam w pisaniu wniosków o dofinansowanie na wszelkie przedsięwzięcia proekologiczne z funduszy Norweskich i EOG, Infrastruktura i Środowisko, WFOŚiGW, NFOŚ, PROW. Wspieram także organizacje pozarządowe w pisaniu wniosków o dofinansowanie na edukację ekologiczną i obywatelską, a także na rozwój instytucjonalny i lokalny w programach Narodowego instytutu Wolności: FIO, PROO, a także w programie Aktywni Obywatele, Edukacja Globalna i różnego rodzaju małych grantach, które służyć mają ekologii i rozwojowi opartemu na lokalnych zasobach przyrodniczych i kulturowych. Rozeznam dla Ciebie dostępność środków, przygotuję koncepcję projektu, sporządzę wniosek o dofinansowanie. Chętnie koordynuję także realizację projektów od początku do końca. Największą przyjemność sprawia mi tworzenie wizji, pozyskanie środków na realizację pomysłu i wprowadzenie go w życie.

Doskonałym przykładem moich działań i umiejętności jest projekt utworzenia Krówkarenki, której właścicielem jest producent tradycyjnej Krówki Opatowskiej – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie. Byłam inicjatorką pomysłu, pozyskałam środki na to przedsięwzięcie, koordynowałam cały projekt podczas realizacji i rozliczenia dotacji.

Jak mogę pomóc Ci w pozyskaniu środków na Twój pomysł związany z ekorozwojem?
Napisz do mnie: kontakt@warsztat5r.pl